צילום רחפן - נוף עתידי

 

צילום מצגת קומות/ נוף עתידי מרחפן הוא מוצר שבאמצעותו יכול יזם הנדל"ן  להראות ללקוח הפוטנציאלי את הנוף אשר יישתקף מכל קומה בנפרד בבניין שייבנה. מצגת קומות היא כלי עזר לשיווק הדירות בשלב מוקדם מאוד של הפרוייקט. אדריכל הפרוייקט יכול להיעזר במצגת קומות בשביל שלבי התכנון והשכנוע בוועדה המקומית בעירייה. ניתן להשתמש בתמונות גם כנוף אמיתי להדמיית פנים הדירה.